STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

NAJVIŠI % UDELA HRANIVA U OBROKU

ŽIVINA

PRASAD I SVINJE

PREŽIVARI

PILAD 0-21

PILAD 21-42

KOKE NOSILJE

PRASAD DO ODBIĆA

PRASAD NAKON ODBIĆA

TOV I PRIPLOD

LAKTACIJA

TELAD 60-100 KG

TELAD 100-250 KG

JUNAD

KRAVE

JAGNJAD

KUKURUZ

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

45%

40%

35%

40%

35%

JEČAM

2%

11%

20%

25%

30%

100%

25%

45%

40%

50%

50%

40%

TRITIKALE

10%

20%

35%

15%

20%

35%

25%

20%

25%

35%

30%

20%

PŠENICA

50%

60%

60%

55%

55%

50%

60%

35%

30%

40%

40%

25%

STOČNO BRAČNO

5%

8%

15%

5%

10%

25%

30%

15%

10%

40%

25%

15%

SUNCOKRET SAČMA 33%

4%

5%

12%

0%

3%

7%

10%

4%

8%

13%

11%

7%

SOJINA SAČMA 44%

25%

30%

35%

20%

25%

30%

30%

20%

20%

35%

25%

20%

SOJINA POGAČA

20%

30%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

15%

15%

15%

10%

STOČNI KVASAC

3%

3%

10%

5%

5%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

ULJANA REPICA, SAČ.

3%

5%

5%

0%

2%

8%

3%

5%

8%

15%

20%

5%

SOJINO ULJE

6%

4%

5%

6%

4%

6%

5%

1%

1%

1%

1%

0%