STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

GT-3 hrana za junad sa 12% proteina se koristi kao potpuna smeša za ishranu junadi  preko 350 Kg telesne mase. Proizvodi se u praškastom i peletiranom obliku i daje se obročno uz dovoljno sveže vode I kabastih hraniva.

Sastav ove smeše je prilagođen finišu tova junadi Koristi u ishrani do poslednjeg dana tova i za culj ima poboljšanje boje i kvaliteta mesa.

Potpuna smeša za tov junadi II

preko 350 Kg

Sadržaj proteina min 12%

Oblik: praškasto ili peletirano

Pakovanje: 40 Kg

GT-3 Hrana za junad