STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Super TJ sa 35% proteina se koristi kao dopunska smeša za ishranu teladi I junadi  od 100 do 350 Kg telesne mase. Proizvodi se u praškastom obliku.
Mešanjem preporučenih količina ove smeše sa žitaricama dobija se potpuna smeša za ishranu teladi i junadi. Ovako dobijenu potpunu smešu davati obročno uz dovoljne količine kabastih hraniva i čiste i sveže vode.

Posebno odabrane sirovine obezbeđuju kvalitetan i ubrzan tov bez pojave produktivnih bolesti.

Dopunska smeša za
telad u tovu od 100 do 250 Kg i
junad od 250-350 Kg

Sadržaj proteina min 35%

Sadržaj celulozei max 10%

Oblik: praškasto

Pakovanje:  10Kg  20 Kg 40Kg

SUPER TJ
Super za telad i junad