STOČNA

HRANA

Junior Komerc © 2021

JUNIOR KOMERC DOO

Jasički put 39, 37000 Kruševac

Tel: 037/429-585

Početna Proizvodnja Maloprodaja Veleprodaja Marketing Posao Kontakt Vesti Saveti
Hrana za pilad Hrana za koke nosilje Hrana za prasad Hrana za svinje Hrana za jagnjad Hrana za telad i junad Hrana za krave Komponente

Sadržaj proteina min 30%

Oblik: praškasto

Pakovanje: 10 Kg  20 Kg  40Kg

Super KM je dopunska smeša za krave muzare sa 30% proteina. Koristi se za pripremanje potpunih smeša za ishranu mlečnih i viskokomlečnih muznih krava.

Proizvodi se u praškastom obliku i mešanjem preporučenih količina ove dopunske smeše i žitarica dobija se odgovarajuća potpuna smeša za krave muzare. Daje se u kombinaciji sa kabastim hranivima uz dovoljno čiste i sveže vode.

Optimalni nivo proteina, vitamina, mineralnih dodataka i energije dovodi do stabilnog nivoa proizvodnje mleka sa znatno nižim troškovima.

Dopunska smeša za krave

muzare preko 20L/dan mleka i do 20L/dan mleka

SUPER KM
Dopunska smeša za krave muzare